Slotten i Loiredalen.

Vad hände egentligen innanför de kända Loire-slottens tjocka murar? Vad låg bakom de bestialiska dåden och de romantiska kärlekssagor som utspelades här? Lär känna slottens ödesmättade förflutna och de människor som bebodde dem i detta historiska föredrag om Frankrike på 1500-talet. Språk: Svenska eller franska. 1 timme.